Home


   Klassieke muziek


   Muntsoorten wereld


   Naamsverklaring


   Postzegelherkenning


   Puzzelwoorden


   Toponiemen wereld


   Utrecht Historie


   Utrecht Provincie


   Utrecht Stad


   Utrecht Waterlopen


   Bronvermelding


   Contact


   Linkpartners


   Over datavaria.nl


  Tabel : Puzzelwoorden               

   ruim 8.200 moeilijke 6-sterren puzzelwoorden en hun betekenis.

   Dit onderwerp bevat 1 tabel  alfabetisch op 'steekwoord' uit de vraagstelling

             

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

   Inhoud:

   In deze tabel kunt U ruim 8200 puzzelwoorden vinden op het niveau van 6 sterren kruiswoordpuzzels op

   basis van het puzzelblad Denksport 6 sterren Doorlopers.

   U treft nauwelijks namen van steden of rivieren aan alsook niet de woorden, waarvan verondersteld mag worden,

  dat een ervaren puzzelaar deze al kent.

  Tevens zijn niet opgenomen d puzzelwoorden, die gekunsteld en onnatuurlijk zijn. Deze zijn beschouwd als,

  voor de maker,op dat moment noodzakelijke gelegenheidswoorden.

 

  Alfabet:

   De alfabetisch volgorde slaat op het steekwoord uit de gebruikelijke vraagstelling in puzzels.

   bv : ruwe zijde                                      vindt U onder   : zijde ruw

         groef op een zuil                              ,,           ,,       : zuil groef op

         monetaire rekeneenheid in Europa    ,,           ,,      : rekeneenheid monetair

         metaalkleurig garen                          ,,           ,,      : garen metaalkleurig

         vergelijkende beeldspraak                ,,           ,,      : beeldspraak vergelijkend

         enz

   Wanneer meerdere steekwoorden mogelijk zijn, dan zult U even moeten zoeken.

   Aanwijzing:

   - Wanneer U leest ”woord 1 en woord 2”, dan is het aantal antwoorden zo groot, dat meerdere regels in het

      computerbestand nodig waren. Verdere betekenis heeft dat niet. 

      Dit komt  voor bij mythologische figuren- stofsoorten- stijlfiguren en weefsels

   - De “ij” is geschreven als ij en staat dus onder letter i.  De y blijft y

   - Afkortingen als gezocht puzzelwoord staan vermeld in hoofdletters.

  

   Juistheid:

   De antwoorden  op de vraagstelling ( =het gezochte puzzelwoord) zijn op spelling gecontroleerd met het

   bekende Van Dale Groot Woordenboek

 

   Slot:

   Via de alfabetbalk  kunt U naar de betreffende beginletter van het steekwoord uit de vraagstelling springen.

   Via de Home-knop komt U terug op deze pagina.

   Ik wens U veel plezier bij het oplossen van de moeilijker kruiswoordpuzzels en doorlopers.

    home puzzelwoorden

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

   Laatste aanvulling: Juni 2015