Home


   Klassieke muziek


   Muntsoorten wereld


   Naamsverklaring


   Postzegelherkenning


   Puzzelwoorden


   Toponiemen wereld


   Utrecht Historie


   Utrecht Provincie


   Utrecht Stad


   Utrecht Waterlopen


   Bronvermelding


   Contact


   Linkpartners


   Over datavaria.nl


  Tabel : Puzzelwoorden               

   bijna 9.000 moeilijke 6-sterren puzzelwoorden en hun betekenis.

   Dit onderwerp bevat n tabel per alfabetletter .

   Via het "steekwoord"uit de vraagstelling vindt U de voorkomende puzzelwoorden.

            

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

   Inhoud:

   In deze tabel kunt U bijna 9.000 puzzelwoorden vinden op het niveau van 6 sterren kruiswoordpuzzels op

   basis van het puzzelblad Denksport 6 sterren Doorlopers.

   U treft nauwelijks namen van steden of rivieren aan alsook niet de woorden, waarvan verondersteld mag worden,

   dat een ervaren puzzelaar deze al kent.

   Tevens zijn niet opgenomen d puzzelwoorden, die gekunsteld en onnatuurlijk zijn. Deze zijn beschouwd als,

   voor de maker,op dat moment noodzakelijke gelegenheidswoorden.

 

  Alfabet:

   De alfabetisch volgorde slaat op het steekwoord uit de gebruikelijke vraagstelling in puzzels.

   bv : ruwe zijde                                      vindt U onder   : zijde ruw

         groef op een zuil                               ,,           ,,        : zuil groef op

         monetaire rekeneenheid in Europa   ,,           ,,        : rekeneenheid monetair

         metaalkleurig garen                          ,,           ,,        : garen metaalkleurig

         vergelijkende beeldspraak                ,,           ,,        : beeldspraak vergelijkend

         enz

   Wanneer meerdere steekwoorden mogelijk zijn, dan zult U even moeten zoeken.

   Aanwijzing:

        - De “ij” is geschreven als ij en staat dus onder letter i.  De y blijft y

        -  "Afkortingen" als gezocht puzzelwoord staan vermeld in hoofdletters.

  

   Juistheid:

   De antwoorden  op de vraagstelling ( =het gezochte puzzelwoord) zijn op spelling gecontroleerd met het

   bekende Van Dale Groot Woordenboek

 

   Slot:

   Via de alfabetbalk  kunt U naar de betreffende beginletter van het steekwoord uit de vraagstelling springen.

   Via de Home-knop komt U terug op deze pagina.

   Ik wens U veel plezier bij het oplossen van de moeilijker kruiswoordpuzzels en doorlopers.

    home puzzelwoorden

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

   Laatste aanvulling: November 2016 met bijna 600 nieuwe woorden