Home


   Klassieke muziek


   Muntsoorten wereld


   Naamsverklaring


   Postzegelherkenning


   Puzzelwoorden


   Toponiemen wereld


   Utrecht Historie


   Utrecht Provincie


   Utrecht Stad


   Utrecht Waterlopen


   Bronvermelding


   Contact


   Linkpartners


   Over datavaria.nl


Tabel : Puzzelwoorden               

 ruim 8.200 moeilijke 6-sterren puzzelwoorden en hun betekenis.

 Dit onderwerp bevat 1 tabel  alfabetisch op 'steekwoord' uit de vraagstelling

             

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

Inhoud:

In deze tabel kunt U ruim 8200 puzzelwoorden vinden op het niveau van 6 sterren kruiswoordpuzzels op

basis van het puzzelblad Denksport 6 sterren Doorlopers.

U treft nauwelijks namen van steden of rivieren aan alsook niet de woorden, waarvan verondersteld mag worden,

dat een ervaren puzzelaar deze al kent.

Tevens zijn niet opgenomen d puzzelwoorden, die gekunsteld en onnatuurlijk zijn. Deze zijn beschouwd als,

voor de maker,op dat moment noodzakelijke gelegenheidswoorden.

 

Alfabet:

De alfabetisch volgorde slaat op het steekwoord uit de gebruikelijke vraagstelling in puzzels.

bv : ruwe zijde                                      vindt U onder  : zijde ruw

       groef op een zuil                              ,,           ,,      : zuil groef op

       monetaire rekeneenheid in Europa    ,,           ,,     : rekeneenheid monetair

       metaalkleurig garen                          ,,           ,,     : garen metaalkleurig

       vergelijkende beeldspraak                ,,           ,,    : beeldspraak vergelijkend

       enz

Wanneer meerdere steekwoorden mogelijk zijn, dan zult U even moeten zoeken.

Aanwijzing:

- Wanneer U leest ”woord 1 en woord 2”, dan is het aantal antwoorden zo groot, dat meerdere regels in het

   computerbestand nodig waren. Verdere betekenis heeft dat niet. 

   Dit komt  voor bij mythologische figuren- stofsoorten- stijlfiguren en weefsels

- De “ij” is geschreven als ij en staat dus onder letter i.  De y blijft y

- Afkortingen als gezocht puzzelwoord staan vermeld in hoofdletters.

  

Juistheid:

De antwoorden  op de vraagstelling ( =het gezochte puzzelwoord) zijn op spelling gecontroleerd met het

bekende Van Dale Groot Woordenboek

 

Slot:

Via de alfabetbalk  kunt U naar de betreffende beginletter van het steekwoord uit de vraagstelling springen.

Via de Home-knop komt U terug op deze pagina.

Ik wens U veel plezier bij het oplossen van de moeilijker kruiswoordpuzzels en doorlopers.

 home puzzelwoorden

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Laatste aanvulling: Juni 2015